NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2020
Luật Đất đai - Luật số 13/2003/QH11
21/03/2014
Luật số 13/2003/QH11, ngày 16/11/2003 của Quốc hội về Luật Đất đai

Số văn bản 13/2003/QH11
Loại văn bản Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội
Tên mục Luật Đất đai
Ngày ban hành 16/11/2003
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Tệp đính kèm: 13/2003/QH11

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=32479

Điều 121 của Luật Đất đai đã được sửa đổi bổ sung bằng Luật số 34/2009/QH12, ngày 18/6/2009 của Quốc hội.
Được bổ sung một số điều tại Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội -  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
 

Liên kết website