NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/10/2021
Mẫu thiết kế điển hình nhà ở công nhân KCN của Bộ XD
23/03/2014
Thiết kế điển hình nhà ở công nhân được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế xây dựng, theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế điển hình.
Cơ quan thiết kế: Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng
Năm thực hiện 2008
Nội dung:
- Phần nghiên cứu cơ bản
- Phương án minh họa số 1 (1.1- 01-07) - Nhà liên kế
- Phương án minh họa số 2 (1.1- 02-07) - Nhà tập thể
- Phương án minh họa số 3 (1.1- 03-07) - Nhà tập thể
- Phương án minh họa số 4 (1.1- 04-07) - Nhà tập thể
- Phương án minh họa số 5 (1.1- 05-07) - Nhà chung cư 5 tầng
- Văn bản (Bìa; Phụ lục; Thuyết minh; QĐ ban hành)
 
Bmktcn.com

Liên kết website