NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/10/2021
Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội của Sở Xây dựng Hà Nội
23/03/2014

Theo quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 02/8/2012, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã công bố Bộ thiết cơ sở mẫu nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN tập trung xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bộ thiết kế này gồm 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua); 10 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp; 5 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng; 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và 4 tập thiết kế mẫu nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung.
Đây là những mẫu nhà ở xã hội để các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo áp dụng khi lập dự án đầu tư. Thành phố Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư áp dụng các mẫu thiết kế nhà ở trên khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm thực hiện đồng bộ các phương án thiết kế, kiến trúc, phương thức quản lý, tạo mặt bằng giá bán chung cho các dự án.  Khi sử dụng mẫu nhà này vào dự án, chủ đầu tư được miễn các thủ tục như thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình. Riêng dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách đều phải nghiên cứu áp dụng mẫu được công bố trong Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở này.

Bộ môn KTCN

Liên kết website