NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/10/2021
13 mẫu nhà tự xây - nhà liên kế tại Trung Quốc
30/04/2014
Một số mẫu nhà tự xây - nhà liên kế tại Trung Quốc:
1) Quy mô đất: 5,4mx15m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/5,4mx15mx2t/M1
2) Quy mô đất: 5,4mx14,8m; Số tầng: 3  Số hiệu mẫu: LK/TQ/5,4mx14,8mx3t/M2
3) Quy mô đất: 6mx13,3m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/6mx13,3mx3t/M3
4) Quy mô đất: 6mx12,4m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/6mx12,4mx3t/M4
5) Quy mô đất: 7,2mx11,1m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx11,1mx2t/M5
6) Quy mô đất: 7,2mx10,8m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx10,8mx2t/M6
7) Quy mô đất: 7,2mx11,1m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx11,1mx3t/M7
8) Quy mô đất: 7,2mx11,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx11,1mx3t/M8
9) Quy mô đất: 7,8mx18,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,8mx18.5mx3t/M9
10) Quy mô đất: 8,1mx14,6m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/8,1mx14,6mx2t/M10
11) Quy mô đất: 8,8mx13,1m; Số tầng: 2:Số hiệu mẫu: LK/TQ/8,8mx13,1mx2t/M11
12) Quy mô đất: 10mx7m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/10mx7mx2t/M12
13) Quy mô đất: 7,2mmx10,8m; Số tầng: 2;Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx10,8mx2t/M13

Bộ môn KTCN

Liên kết website