NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
19 mẫu nhà tự xây - biệt thự ghép đôi tại Trung Quốc
30/04/2014
Một số mẫu nhà tự xây - biệt thự ghép đôi tại Trung Quốc:
1) Quy mô đất: 6,5mx9.5m;Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,5mx9,5mx2t/M1
2) Quy mô đất: 6,5mx9.5m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,5mx12mx3t/M2
3) Quy mô đất: 6,9mx11,6m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,9mx11,6mx2t/M3
4) Quy mô đất: 6,35mx16,6m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,35mx16,6mx2t/M4
5) Quy mô đất: 6,6mx18,7m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,6mx18,7mx3t/M5
6) Quy mô đất: 7,2mx10,8m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,2mx10,8mx2t/M6
7) Quy mô đất: 7,2mx11m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,2mx11mx2t/M7
8) Quy mô đất: 7,5mx11m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,5mx11mx3t/M8
9) Quy mô đất: 7,8mx14,8m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,8mx14,8mx3t/M9
10) Quy mô đất: 7,8mx10m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,8mx10mx2t/M10
11) Quy mô đất: 8,2mx18,3m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/8,2mx18,3mx2t/M11
12) Quy mô đất: 8,4mx17,8m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/8,4mx17,8mx3t/M12
13) Quy mô đất: 8,5mx11,3m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/8,5mx11,3mx3t/M13
14) Quy mô đất: 10mx15m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/10mx15mx3t/M14
15) Quy mô đất: 12mx12m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/12mx12mx3t/M15
16) Quy mô đất: 7,5mx10,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,5mx10,5mx3t/M16
17) Quy mô đất: 7,5mx11,5m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,5mxx11,5mx2t/M17
18) Quy mô đất: 9,1mx8,7m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/9,1mx8,7m3t/M18
19) Quy mô đất: 9,5mx10,3m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/9,5mx10,3mx3t/M19

Bộ môn KTCNLiên kết website