NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/10/2021
7 mẫu nhà tự xây - biệt thự đơn tại Trung Quốc
30/04/2014
Một số mẫu nhà tự xây - biệt thự đơn tại Trung Quốc:
1) Quy mô đất: 7,5mx10,6m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/7,5mx10,6mx3t/M1
2) Quy mô đất: 8mx10,2m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/8mx10,2mx2t/M2
3) Quy mô đất: 8mx15m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/8mx15mx2t/M3
4) Quy mô đất: 9,5mx8,5m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/9,5mx8,5mx2t/M4
5) Quy mô đất: 9mx16,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/9mx16,5mx3t/M5
6) Quy mô đất: 9mx16,8m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/9mx16,8mx3t/M6
7) Quy mô đất: 10mx12m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/10mx12mx2t/M7

Bộ môn KTCNLiên kết website