NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 24/01/2020
Kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng Nhà ở xã hội
15/12/2014
Bài viết thuộc Chuyên đề nhà ở xã hội tại đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập Mô hình phát triển nhà ở xã hội; Mã số RD 99-03


Ảnh minh hoạ
 
Xem chi tiết bài viết tại đây
 
TS.KTS. Ngô Lê Minh (Trường Đại học Xây dựng)

Liên kết website