NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 18/02/2019
Hỗ trợ nhà ở cho 117.000 hộ gia đình có công với cách mạng
26/05/2017
Bộ Xây dựng cho biết, tính đến ngày 15/5, cả nước đã có gần 117.000 hộ hoàn thành việc xây mới và sửa chữa, cải tạo nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.


Ảnh minh họa


Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tính đến ngày 15/5, cả nước đã có 116.967 hộ hoàn thành việc xây mới và sửa chữa, cải tạo nhà ở, trong đó 61.080 hộ xây mới và 55.887 hộ sửa chữa, cải tạo. Ngoài ra, đang triển khai xây mới nhà cho 2.334 hộ và sửa chữa, cải tạo cho 4.453 hộ.
Như vậy, tổng số hộ đã và đang thực hiện xây mới, sửa chữa nhà ở là 123.754 hộ, vượt 43.754 hộ so với kế hoạch ban đầu là 80.000 hộ.
Nguyên nhân tăng số hộ được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cải tạo nhà ở là do một số địa phương đã chủ động tạm ứng trước kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương, một số gia đình đã tự huy động kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở, khoảng 34.000 hộ. Một số địa phương đã thay đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa, cải tạo, khoảng 9.000 hộ.
Kết quả nổi bật là hầu hết các địa phương đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ trong giai đoạn 1 theo Quyết định 22. Nhiều tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch như: Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cà Mau...
Đặc biệt, chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 đã có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần nâng cao nhận thức xã hội, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong việc tích cực tham gia vào công tác hỗ trợ, ủng hộ, chăm lo đời sống của người có công với cách mạng, qua đó giúp người có công ổn định và từng bước  cải thiện cuộc sống.
Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22 giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho 299.920 hộ gia đình có công với cách mạng còn lại theo số liệu mà các địa phương đã báo cáo (trong đó bao gồm 18.833 hộ đề nghị bổ sung thêm) trong 2 năm 2017-2018.

Toàn Thắng
Nguồn:
http://baodientuchinhphu.vn/Xa-hoi/Ho-tro-nha-o-cho-117000-ho-gia-dinh-co-cong-voi-cach-mang/307006.vgp

Liên kết website