NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
Phân tích chính sách hiện hành về NOXH dành cho CN tại các KCN Việt Nam
05/01/2019
Nghiên cứu này phân tích về chính sách phát triển nhà ở xã hội cho đối tượng công nhân tại các khu công nghiệp tập trung của Việt Nam, bao gồm sự mô tả về quá trình điều chỉnh quan điểm nhà ở xã hội qua các thời kỳ phát triển kinh tế, đến sự phân tích các chính sách hiện hành. Qua đó, các bên liên quan sẽ nắm được nhưng nội dung cụ thể về ưu đãi và quyền lợi của mình trong lĩnh vực này. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số bất cập để làm cơ sở đưa ra phương án điều chỉnh chính sách về nhà ở xã hội công nhân cho phù hợp.
 
Hiện nay, Chương trình Nhà ở xã hội (NOXH) của Chính phủ đang được triển khai thực hiện rộng khắp trên cả nước, tạo điều kiện tiếp cận chỗ ở tốt hơn cho một bộ phận người thu nhập thấp và người cần được trợ giúp về nhà ở trong đô thị. Nhà ở xã hội (social housing) là loại nhà ở dành cho những cá nhân/gia đình nghèo, có thu nhập trung bình thấp, được thuê hoặc mua với giá ưu đãi, người mua phải đáp ứng một số điều kiện đặc thù do chính quyền sở tại quy định, và tuân theo các quy định và pháp luật của Nhà nước.
Trong phân khúc NOXH ở mọi quốc gia luôn có đối tượng là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất - một lực lượng đông đảo bên cạnh các nhóm khác (Cán bộ, công chức, người thu nhập thấp và hộ gia đình nghèo tại đô thị; đối tượng bảo trợ xã hội; học sinh, sinh viên đại học và cao đẳng;...). Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam đã và đang gia tăng nhờ nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) và thu hút các doanh nghiệp nước ngoài trong những năm gần đây. Phát triển KCN bên cạnh các giá trị về phát triển kinh tế còn tạo ra một kênh thu hút lao động rất có tiềm năng và hiệu quả, góp phần quan trọng giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ (kể cả số lao động của những hộ gia đình bị thu hồi đất khi phát triển mở rộng đô thị, xây KCN) và lao động nhập cư. Tuy nhiên, lượng lao động tập trung đông đảo này - với mức thu nhập của công nhân - luôn luôn được coi là những đối tượng thu nhập thấp, cần phải trợ giúp mới có thể tiếp cận được chỗ ở trong đô thị.
 
Xem chi tiết bài viết tại đây
 

Lê Thị Thuý Hà
ThS, KTS, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Phát triển Đô thị, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng. Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , điện thoại 0913381939

Liên kết website