NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
Hội thảo "Nơi ở công nhân khu công nghiệp - Nhà ở, Sinh kế và Cộng đồng"
21/01/2019
Tiếp nối thành công của Hội thảo về Nhà ở xã hội lần thứ nhất được tổ chức tháng 12/2016 với chủ đề “Bức tranh toàn cảnh về Nhà ở xã hội - Thách thức và Cơ hội”, Bộ môn Kiến trúc Công nghệ, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng kết hợp cùng Khoa Quy hoạch, Đại học North Carolina (Hoa Kỳ), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Đại học Xây dựng (NUCETECH) đã tổ chức Hội thảo về Nhà ở xã hội lần thứ hai với chủ đề “Nơi ở công nhân khu công nghiệp – Nhà ở, Sinh kế và Cộng đồng” vào ngày 12/12/2018.

Đến dự Hội thảo có rất nhiều những nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nghệ sỹ, các hiệp hội, các doanh nghiệp… có liên quan đến lĩnh vực phát triển nhà ở công nhân. Có nhiều tham luận và bài viết đáng chú ý như: “Một số nhu cầu của lao động nhập cư làm việc tại khu công nghiệp và chủ trương xây dựng các thiết chế của Tổ chức công đoàn Việt Nam phục vụ người lao động”của Viện Nghiên cứu Công nhân và Công đoàn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, “Phát triển nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp” của Cục Quản lý Nhà và Bất động sản, Bộ Xây dựng; “Tóm lược và đánh giá các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân” của Viện hàn lâm Khoa học xã hội…. Bộ môn Kiến trúc Công nghệ và Công ty NuceTECH cũng đã có những báo cáo học thuật về “Xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở công nhân các khu công nghiệp”; “Xây dựng nhà ở công nhân bằng hình thức gây quỹ cộng đồng” “Các giải pháp kỹ thuật trong xây dựng nhà công nhân giá hợp lý”. Đặc biệt, Trường Đại học North Carolina đã đóng góp cho Hội thảo kinh nghiệm phát triển nhà ở cho người lao động của nước Mỹ thông qua 2 bài tham luận “Tài chính cho nhà ở xã hội tại Mỹ: Sự chuyển đổi từ nhà ở được tài trợ công sang quan hệ đối tác công tư”“Thiết kế đơn vị ở toàn diện: Sự liên kết giữa nhà ở, việc làm, giáo dục và giao thông”. Sự có mặt và chia sẻ về tác phẩm nghệ thuật “8m2”, tái hiện không gian ở của công nhân các KCN của họa sỹ Nguyễn Thế Sơn đã góp phần khẳng định nhà ở công nhân là một vấn đề cấp thiết, giành được sự quan tâm của cả xã hội.

Hội thảo đã diễn ra cả ngày với nội dung buổi sáng là các bài tham luận, buổi chiều là chương trình thảo luận chuyên sâu. TS. Phạm Đình Tuyển, chủ trì chuyên môn của Hội thảo đã đúc kết lại các chương trình tiếp tục triển khai sau hội thảo như:
- Chương trình hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển và quản lý NOXH nói chung và NOXH cho người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN.
- Chương trình lập hợp phần NOXH tích hợp vào quy hoạch đô thị và nông thôn theo Luật Quy hoạch - Luật số 21/2017/QH14; đảm bảo có đủ quỹ đất xây dựng nhà ở cho công nhân cũng như các công trình phục vụ cho nhu cầu thiết yếu, sinh kế và cộng đồng của người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài KCN.
- Chương trình nghiên cứu mối quan hệ giữa thu nhập của người lao động và quy mô, chất lượng nhà ở; là cơ sở cho việc thực hiện cải cách chế độ tiền lương của người lao động.
- Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về NOXH, phục vụ cho việc chuyển đổi số các chương trình, dự án đầu tư xây dựng NOXH; Chương trình tuyên truyền, quảng bá phát triển NOXH.
- Chương trình thử nghiệm đầu tư xây dựng NOXH theo mô hình Gọi vốn cộng đồng (Crowdfunding), thúc đẩy quá trình xã hội hóa việc xây dựng NOXH...
- Chương trình hướng dẫn, tập huấn huấn “Khởi nghiệp sinh kế” cho công nhân các KCN.
- Chương trình công nghệ xây dựng mang tính tích hợp phục vụ cho người dân tự tổ chức xây dựng nhà.
- Chương trình tập huấn và tự đào tạo cho hộ, gia đình, cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà cho công nhân thuê theo mô hình mới.
- Chương trình xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá tổng hợp giải pháp xây dựng nhà ở công nhân KCN, là cơ sở cho việc hình thành Bộ tiêu chí quốc gia đánh giá tổng hợp giải pháp xây dựng NOXH.

Bộ môn Kiến trúc Công nghệ

Liên kết website