NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
Nghị định 255/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển và quản lý nhà ở xã hội
08/03/2019
Nghị định số 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 
  
Số văn bản 255/QĐ-TTg
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tên mục Về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Ngày ban hành 04/03/2019
Ngày có hiệu lực  
Lĩnh vực Xây dựng
Thay thế  
Tệp đính kèm 255/QĐ-TTg

Nguồn: 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=196377 

Liên kết website