NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/10/2021

Tổng hợp thông tin

1)  Hiến pháp nước Cộng hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 28/11/2013.

2)  Luật:
Luật Doanh nghiệp- Luật số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014
Luật đất đai - Luật số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003
Luật Xây dựng - Luật số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014
Luật Nhà ở - Luật số 65/2014/QH13, ngày 25/11/2014
Luật Kinh doanh bất động sản - Luật số 66/2014/QH13, ngày 25/11/2015
Luật Quy hoạch đô thị - Luật số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009
Luật số 34/2009/QH12, ngày 18/6/2009 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai;

3) Nghị định; Nghị quyết; Quyết định:
Nghị định 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Nghị quyết 61/NQ-CP 21/0/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu;
Quyết định 2127/QĐ-TTg 30/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở QG đến 2020 và tầm nhìn 2030;

4) Thông tư:
Thông tư 14/2008/TT-BXD ngày 02/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư;
Thông tư 10/2009/TT-BXD ngày 16/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp;
Thông tư 13/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân KCN;
Thông tư 14/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn áp dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề; nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị
Thông tư 15/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá cho thuê nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp và giá bán, giá thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp thuộc các dự án do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư (không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước);
Thông tư 17/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá thuê nhà ở sinh viên đầu tư bằng vốn nhà nước;
Thông tư 37/2009/TT-BXD ngày 1/12/2009 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư;
Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Thông tư 02/2013/TT-BXD ngày 08/3/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà  thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ;
Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ;
Thông tư số 03/2014/TT-BXD ngày 20/02/2014 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP quy định cụ thể trường hợp hộ gia đình, cá nhân tái định cư không có nhu cầu mua nhà ở tái định cư mà có nhu cầu mua nhà ở xã hội.
Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ;
Thông tư 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước  sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.
 
WEB. nhaoxahoivietnam.vn
 
Phát động cuộc thi kiến trúc dành cho sinh viên:  “Ý tưởng thiết kế mẫu nhà ở tự xây cho công nhân Khu công nghiệp và Khu kinh tế”
Lời giới thiệu
Một số mẫu nhà tự xây - biệt thự đơn tại Trung Quốc:
1) Quy mô đất: 7,5mx10,6m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/7,5mx10,6mx3t/M1
2) Quy mô đất: 8mx10,2m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/8mx10,2mx2t/M2
3) Quy mô đất: 8mx15m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/8mx15mx2t/M3
4) Quy mô đất: 9,5mx8,5m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/9,5mx8,5mx2t/M4
5) Quy mô đất: 9mx16,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/9mx16,5mx3t/M5
6) Quy mô đất: 9mx16,8m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/9mx16,8mx3t/M6
7) Quy mô đất: 10mx12m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT1/TQ/10mx12mx2t/M7

Bộ môn KTCNMột số mẫu nhà tự xây - biệt thự ghép đôi tại Trung Quốc:
1) Quy mô đất: 6,5mx9.5m;Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,5mx9,5mx2t/M1
2) Quy mô đất: 6,5mx9.5m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,5mx12mx3t/M2
3) Quy mô đất: 6,9mx11,6m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,9mx11,6mx2t/M3
4) Quy mô đất: 6,35mx16,6m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,35mx16,6mx2t/M4
5) Quy mô đất: 6,6mx18,7m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/6,6mx18,7mx3t/M5
6) Quy mô đất: 7,2mx10,8m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,2mx10,8mx2t/M6
7) Quy mô đất: 7,2mx11m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,2mx11mx2t/M7
8) Quy mô đất: 7,5mx11m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,5mx11mx3t/M8
9) Quy mô đất: 7,8mx14,8m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,8mx14,8mx3t/M9
10) Quy mô đất: 7,8mx10m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,8mx10mx2t/M10
11) Quy mô đất: 8,2mx18,3m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/8,2mx18,3mx2t/M11
12) Quy mô đất: 8,4mx17,8m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/8,4mx17,8mx3t/M12
13) Quy mô đất: 8,5mx11,3m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/8,5mx11,3mx3t/M13
14) Quy mô đất: 10mx15m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/10mx15mx3t/M14
15) Quy mô đất: 12mx12m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/12mx12mx3t/M15
16) Quy mô đất: 7,5mx10,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,5mx10,5mx3t/M16
17) Quy mô đất: 7,5mx11,5m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/7,5mxx11,5mx2t/M17
18) Quy mô đất: 9,1mx8,7m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/9,1mx8,7m3t/M18
19) Quy mô đất: 9,5mx10,3m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: BT2/TQ/9,5mx10,3mx3t/M19

Bộ môn KTCNMột số mẫu nhà tự xây - nhà liên kế tại Trung Quốc:
1) Quy mô đất: 5,4mx15m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/5,4mx15mx2t/M1
2) Quy mô đất: 5,4mx14,8m; Số tầng: 3  Số hiệu mẫu: LK/TQ/5,4mx14,8mx3t/M2
3) Quy mô đất: 6mx13,3m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/6mx13,3mx3t/M3
4) Quy mô đất: 6mx12,4m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/6mx12,4mx3t/M4
5) Quy mô đất: 7,2mx11,1m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx11,1mx2t/M5
6) Quy mô đất: 7,2mx10,8m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx10,8mx2t/M6
7) Quy mô đất: 7,2mx11,1m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx11,1mx3t/M7
8) Quy mô đất: 7,2mx11,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx11,1mx3t/M8
9) Quy mô đất: 7,8mx18,5m; Số tầng: 3; Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,8mx18.5mx3t/M9
10) Quy mô đất: 8,1mx14,6m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/8,1mx14,6mx2t/M10
11) Quy mô đất: 8,8mx13,1m; Số tầng: 2:Số hiệu mẫu: LK/TQ/8,8mx13,1mx2t/M11
12) Quy mô đất: 10mx7m; Số tầng: 2; Số hiệu mẫu: LK/TQ/10mx7mx2t/M12
13) Quy mô đất: 7,2mmx10,8m; Số tầng: 2;Số hiệu mẫu: LK/TQ/7,2mx10,8mx2t/M13

Bộ môn KTCN
Khi dân số trong các thành phố ngày càng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết, thì nhà ở xã hội đã trở thành một vấn đề ngày càng quan trọng đối với các chính phủ trên thế giới. Nhà ở xã hội được xây dựng ngày càng nhiều trong những năm gần đây.

Theo quyết định số 3477/QĐ-UBND ngày 02/8/2012, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã công bố Bộ thiết cơ sở mẫu nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN tập trung xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bộ thiết kế này gồm 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở xã hội (nhà thuê, thuê mua); 10 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở cho người có thu nhập thấp; 5 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở phục vụ di dân giải phóng mặt bằng; 3 tập thiết kế cơ sở mẫu nhà ở học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và 4 tập thiết kế mẫu nhà ở công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung.
Đây là những mẫu nhà ở xã hội để các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo áp dụng khi lập dự án đầu tư. Thành phố Hà Nội khuyến khích chủ đầu tư áp dụng các mẫu thiết kế nhà ở trên khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm thực hiện đồng bộ các phương án thiết kế, kiến trúc, phương thức quản lý, tạo mặt bằng giá bán chung cho các dự án.  Khi sử dụng mẫu nhà này vào dự án, chủ đầu tư được miễn các thủ tục như thỏa thuận phương án kiến trúc công trình, thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình. Riêng dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách đều phải nghiên cứu áp dụng mẫu được công bố trong Bộ thiết kế cơ sở mẫu nhà ở này.

Bộ môn KTCN
Thiết kế điển hình nhà ở công nhân được áp dụng trong công tác nghiên cứu thiết kế xây dựng, theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 16/02/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành thiết kế điển hình.
Cơ quan thiết kế: Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng
Năm thực hiện 2008
Nội dung:
- Phần nghiên cứu cơ bản
- Phương án minh họa số 1 (1.1- 01-07) - Nhà liên kế
- Phương án minh họa số 2 (1.1- 02-07) - Nhà tập thể
- Phương án minh họa số 3 (1.1- 03-07) - Nhà tập thể
- Phương án minh họa số 4 (1.1- 04-07) - Nhà tập thể
- Phương án minh họa số 5 (1.1- 05-07) - Nhà chung cư 5 tầng
- Văn bản (Bìa; Phụ lục; Thuyết minh; QĐ ban hành)
 
Bmktcn.com
Bộ Xây dựng vừa công bố danh sách các dự án nhà ở thương mại đăng ký chuyển đổi thành dự án nhà ở xã hội (tính đến cuối tháng 5/2013) và danh sách các dự án nhà ở xã hội (đang xây dựng) cho công nhân KCN và người có thu nhập thấp.

Liên kết website