NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Vấn đề khác

Các giải pháp và cơ chế chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp 

Hiện nay, nhu cầu nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp là rất lớn. Ước tính hiện có khoảng 2 triệu lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước Việt Nam. Trong đó, hơn 70% là lao động ngoại tỉnh có nhu cầu thuê nhà; nhưng chỉ 7-10% số này được ở trong các khu nhà ở được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc của doanh nghiệp. Còn lại, hơn 90% số lao động có nhu cầu thuê nhà phải tự tìm thuê nhà trọ của các hộ dân xung quanh KCN. Tuy nhiên, lại đang tồn tại một nghịch lý, có một số dự án nhà ở công nhân xây xong nhưng không hấp dẫn người ở, dẫn đến tỷ lệ phòng trống khá cao...

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá tổng hợp giải pháp xây dựng NOXH - Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp trường Đại học Xây dựng năm 2014

Đây là bài học kinh nghiệm quốc tế về giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Liên kết website