NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/11/2018

Phát triển, vận hành

Nghiên cứu cơ chế chính sách và giải pháp quản lý khu dân cư trong dự án NOXH

Đây là bài viết tóm lược một vài điểm chính các chính sách của Chính phủ Hà Lan trong việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội. Những chính sách này không chỉ tạo điệu kiện cho các tổ chức nhà ở trong việc đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, mà còn đảm bảo lợi ích của người dân thông qua các điều luật quy định việc cho thuê và hỗ trợ thuê nhà. Bài viết là một phần được dịch từ tài liệu: “Thị trường nhà ở Hà Lan_Kinh tế Châu âu”. (The housing market in the Netherlands_European economy.

Bài viết tổng hợp và biên dịch một số tài liệu bên cạnh nguồn thông tin chính từ bài viết “Chính sách nhà ở tại Hoa Kỳ” của Giáo sư John M. Quigley, giám đốc chương trình Nhà ở và Kinh tế Đô thị, trường Chính sách công Goldman thuộc trường Đại học California, Berkeley. 

Liên kết website