NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Phát triển, vận hành

Được xây dựng đầu tiên vào những năm 1930, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của Mỹ là kết quả của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Chính quyền liên bang cấp vốn đầu tư xây dựng, còn chính quyền địa phương sở hữu, vận hành và quản lý NƠXH với sứ mệnh cung cấp môi trường sống an toàn, hợp pháp và đảm bảo vệ sinh cho một số gia đình được lựa chọn. Ngoại trừ việc ký hợp đồng thiết kế và xây dựng với các kiến trúc sư và các nhà phát triển tư nhân, việc cung cấp nhà ở xã hội hoàn toàn là nỗ lực của cộng đồng.
Vấn đề nhà ở công nhân tại Bình Dương
Nghiên cứu điểm: Khảo sát và đề xuất cải tạo Khu Becamex Hòa Lợi theo hướng phát triển bền vững
Đế xuất một số giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
Nghiên cứu cơ chế chính sách và giải pháp quản lý khu dân cư trong dự án NOXH

Đây là bài viết tóm lược một vài điểm chính các chính sách của Chính phủ Hà Lan trong việc khuyến khích phát triển nhà ở xã hội. Những chính sách này không chỉ tạo điệu kiện cho các tổ chức nhà ở trong việc đầu tư, xây dựng nhà ở xã hội, mà còn đảm bảo lợi ích của người dân thông qua các điều luật quy định việc cho thuê và hỗ trợ thuê nhà. Bài viết là một phần được dịch từ tài liệu: “Thị trường nhà ở Hà Lan_Kinh tế Châu âu”. (The housing market in the Netherlands_European economy.

Bài viết tổng hợp và biên dịch một số tài liệu bên cạnh nguồn thông tin chính từ bài viết “Chính sách nhà ở tại Hoa Kỳ” của Giáo sư John M. Quigley, giám đốc chương trình Nhà ở và Kinh tế Đô thị, trường Chính sách công Goldman thuộc trường Đại học California, Berkeley. 

Liên kết website