NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Vấn đề khác

Khái quát việc làm, đời sống của công nhân, lao động trong các doanh nghiệp và chủ trương xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn Việt Nam phục vụ công nhân, lao động trong các khu công nghiệp
Chương trình Hội thảo về NOXH 2018- ĐHXD 12/2018
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học về nhà ở xã hội 2018: 
"Nơi ở công nhân khu công nghiệp: Nhà ở, Sinh kế và Cộng đồng 
Theo Kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia 2015 vừa được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố ngày 16/12/2016, tại Hà Nội, phần lớn lao động di cư cho biết được hưởng lợi từ di cư, hài lòng với công việc và thu nhập ở nơi di cư đến. Tuy nhiên, lao động di cư cũng đối mặt với một loạt khó khăn, thách thức, trong đó, “nóng” nhất vẫn là vấn đề chỗ ở.  
Hội thảo về Nhà ở xã hội lần thứ nhất 2016 "Bức tranh toàn cảnh về Nhà ở xã hội - Thách thức và cơ hội" diễn ra tại Trường Đại học Xây dựng ngày 08/12/2016 đã thành công tốt đẹp cùng với cuộc thi sinh viên về Thiết kế Nhà ở xã hội cho công nhân.
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học về NOXH 2016:
"Bức tranh toàn cảnh về NOXH - Thách thức và Cơ hội"

PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI VIỆT NAM–  KIẾN TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP
Bài viết dựa trên các kết quả của đề tài:  Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập Mô hình phát triển NOXH; Mã số RD 99-13; Cơ quan quản lý: Bộ Xây dựng; Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Xây dựng; Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Đình Tuyển; Thực hiện trong thời gian: 6/2013- đến 6/201; Nghiệm thu năm 2016.
Luận văn CH:Thiết kế nhà chung cư giá rẻ ở Hà Nội đến 2020
Luận văn CH: QH không gian khu ở công nhân cho các KCN tập trung tỉnh Đồng Nai

Liên kết website