NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Khoa học - Công nghệ

Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản, là tài sản quan trọng của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22). Trong những năm vừa qua, các bên liên quan rất nỗ lực phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và cải tạo các chung cư cũ, tuy nhiên, kết quả còn khá khiêm tốn. Chúng ta cần một giải pháp đủ linh động và hiệu quả hơn. Bài tham luận tập trung vào giải pháp Gọi vốn cộng đồng (viết tắt: GVCĐ, tiếng Anh: Crowdfunding)– một ngành công nghiệp mới nổi của thế giới với tốc độ tăng trưởng đáng ngạc nhiên, như một cách tháo gỡ “nút thắt” về nguồn vốn đầu tư, cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp khi phát triển các dự án nhà ở xã hội.
Giá nhà ở xã hội (NOXH) nói chung và nhà ở công nhân (NOCN) nói riêng trên thị trường hiện nay vẫn còn cao so với thu nhập đại bộ phận công chức viên chức cũng như công nhân. Trong cơ cấu giá bán NOXH, chi phí xây dựng chiếm tỷ lệ khoảng 40-60%. Do vậy việc áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp giúp giảm chi phí xây dựng là điều cần thiết. Nghiên cứu tổng hợp đưa ra một số công nghệ xây dựng đã áp dụng xây dựng NOXH hiện nay mang lại hiệu quả cao, tiết giảm chi phí.
Được xây dựng đầu tiên vào những năm 1930, phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) của Mỹ là kết quả của mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa chính phủ liên bang và chính quyền địa phương. Chính quyền liên bang cấp vốn đầu tư xây dựng, còn chính quyền địa phương sở hữu, vận hành và quản lý NƠXH với sứ mệnh cung cấp môi trường sống an toàn, hợp pháp và đảm bảo vệ sinh cho một số gia đình được lựa chọn. Ngoại trừ việc ký hợp đồng thiết kế và xây dựng với các kiến trúc sư và các nhà phát triển tư nhân, việc cung cấp nhà ở xã hội hoàn toàn là nỗ lực của cộng đồng.
Khái quát việc làm, đời sống của công nhân, lao động trong các doanh nghiệp và chủ trương xây dựng thiết chế của tổ chức công đoàn Việt Nam phục vụ công nhân, lao động trong các khu công nghiệp
Vấn đề nhà ở công nhân tại Bình Dương
Nghiên cứu điểm: Khảo sát và đề xuất cải tạo Khu Becamex Hòa Lợi theo hướng phát triển bền vững
Đế xuất một số giải pháp phát triển nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp
Chương trình Hội thảo về NOXH 2018- ĐHXD 12/2018
Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học về nhà ở xã hội 2018: 
"Nơi ở công nhân khu công nghiệp: Nhà ở, Sinh kế và Cộng đồng 
Với mức thu nhập như hiện nay, vẫn còn 26,5% công nhân phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ; 12,5% có thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ.
Theo Kết quả điều tra di cư nội địa quốc gia 2015 vừa được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và Tổng cục Thống kê (TCTK) công bố ngày 16/12/2016, tại Hà Nội, phần lớn lao động di cư cho biết được hưởng lợi từ di cư, hài lòng với công việc và thu nhập ở nơi di cư đến. Tuy nhiên, lao động di cư cũng đối mặt với một loạt khó khăn, thách thức, trong đó, “nóng” nhất vẫn là vấn đề chỗ ở.  

Liên kết website