NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 20/09/2020

Khoa học - Công nghệ

Luận văn CH: Tổ chức không gian kiến trúc ký túc xá sinh viên trường Đại học, Cao đẳng tại Hà Nội
Công ty TNHH Something Việt Nam thuộc Tập đoàn Something Group Nhật Bản vừa đưa công nghệ lắp ghép bê tông đúc sẵn theo tiêu chuẩn Nhật Bản (WPC) vào thị trường xây dựng Việt Nam. Đây là bước đánh dấu sự cải tổ của công nghệ xây dựng.
Luận văn cao học: Quy hoạch - Kiến trúc nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại Hà Nội theo hướng kiến trúc xanh

Sách mới: Cẩm nang quản lý dành cho người xây nhà

Nghiên cứu các phương pháp thi công xây dựng nhà ở xã hội
Nghiên cứu, đề xuất công nghệ xử lý nước thải thân hiện với môi trường
Nghiên cứu các giải pháp sử dụng vật liệu trong xây dựng nhà ở
Nghiên cứu cơ chế chính sách và giải pháp quản lý khu dân cư trong dự án NOXH
Tên đề tài: Nghiên cứu tổ chức hệ thống công trình hạ tầng trong các khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp tại Hà Nội
Chuyên ngành:Kiến trúc; Mã số: 60580102
Nơi đào tạo: Trường Đại học Xây dựng
Học viên:Đặng Hoàng Quyên; Mã HV: 1211204
Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Đình Tuyển, Bộ môn Kiến trúc Công nghiêp, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch, Đại học Xây dựng
Điểm đánh giá của hội đồng chấm luận văn:9.0
Thời gian bảo vệ:12/2014
Singapore là một quốc gia phát triển với những chính sách ưu việt về nhà ở

Liên kết website