NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 22/11/2018

Tài chính

Với mức thu nhập như hiện nay, vẫn còn 26,5% công nhân phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ; 12,5% có thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ.
Singapore là một quốc gia phát triển với những chính sách ưu việt về nhà ở.
Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp

Liên kết website