NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Tài chính

Nhà ở là một trong những nhu cầu cơ bản, là tài sản quan trọng của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định “Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp (Điều 22). Trong những năm vừa qua, các bên liên quan rất nỗ lực phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và cải tạo các chung cư cũ, tuy nhiên, kết quả còn khá khiêm tốn. Chúng ta cần một giải pháp đủ linh động và hiệu quả hơn. Bài tham luận tập trung vào giải pháp Gọi vốn cộng đồng (viết tắt: GVCĐ, tiếng Anh: Crowdfunding)– một ngành công nghiệp mới nổi của thế giới với tốc độ tăng trưởng đáng ngạc nhiên, như một cách tháo gỡ “nút thắt” về nguồn vốn đầu tư, cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp khi phát triển các dự án nhà ở xã hội.
Với mức thu nhập như hiện nay, vẫn còn 26,5% công nhân phải chi tiêu tằn tiện và kham khổ; 12,5% có thu nhập không đủ sống, phải làm thêm giờ.
Singapore là một quốc gia phát triển với những chính sách ưu việt về nhà ở.
Phát triển tín dụng nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp

Liên kết website