NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Quy hoạch, kiến trúc

Singapore là một quốc gia phát triển với những chính sách ưu việt về nhà ở
Bài viết thuộc Chuyên đề nhà ở xã hội tại đề tài Nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm tạo lập Mô hình phát triển nhà ở xã hội; Mã số RD 99-03

Bài viết giới thiệu một số kinh nghiệm thực tiễn về thiết kế quy hoạch- kiến trúc, quá trình phát triển, các đặc điểm và xu hướng của nhà ở cho người có thu nhập thấp ở thành phố Thượng Hải – Trung Quốc. Trên cơ sở đó gợi ý cho công tác quy hoạch và thiết kế kiến trúc nhà ở xã hội tại Việt Nam.

Liên kết website