NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Nghị quyết, Luật

Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp
Luật số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội : Luật Kinh doanh bất động sản
Luật số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội : Luật Nhà ở

Nghị quyết 61 được Chính phủ ban hành ngày 21/8/2014 đã góp phần bổ sung, hoàn thiện và tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02. Qua đó, người dân có thể tiếp cận thuận lợi hơn gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ và sớm có được một chỗ ở ổn định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 61/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Cùng với đó, Chính phủ cho phép tăng thời gian cho vay vốn ưu đã lên 15 năm thay vì 10 năm như trước đây.

Ngày 18/6/2014, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật nhà ở (sửa đổi), các nội dung về nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được các đại biểu tập trung thảo luận.

Luật số 30/2009/QH12, ngày 17/6/2009 của Quốc hội về Luật Quy hoạch đô thị

Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.

Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015 của Quốc hội : Luật Xây dựng

Liên kết website