NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Tự xây

Thế giới cần hàng triệu ngôi nhà. Nếu chỉ dựa vào công nghệ xây dựng truyền thống cuộc khủng hoảng về nhà ở sẽ không bao giờ được giải quyết.

Ý tưởng về Wikihouse như một nguồn tư liệu mở để mọi người dân có thể tiếp cận trực tiếp vào quá trình xây dựng được đề xướng bởi kiến trúc sư người Anh Alastair Parving   

Liên kết website