NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Mẫu nhà ở tự xây

Mẫu nhà liên kế rộng 5,2m, sâu 10,2m, cao 5 tầng -  LK/5,2mx10,2mx5T
Mẫu nhà liên kế rộng 5m, sâu 9,9m, cao 4tầng -  LK/5mx9,9mx4T
Mẫu nhà liên kế rộng 4,5m, sâu 13,6m, cao 4 tầng -  LK/4,5mx13,6mx4T
Mẫu nhà liên kế rộng 4,1m, sâu 11,3m, cao 4 tầng -  LK/4,1mx11,3mx4T
Mẫu nhà liên kế rộng 2,9m, sâu 12m, cao 6 tầng -  LK/2,9mx12mx6T
Mẫu nhà liên kế rộng 5,2m, sâu 9,5m, cao 4 tầng -  LK/5,2mx9,5mx4T
Mẫu nhà liên kế rộng 4m, sâu 10,8m, cao 4 tầng -  LK/4mx10,8mx4T
Mẫu nhà liên kế rộng 4m, sâu 10m, cao 4 tầng-  LK/4mx10mx4T
Mẫu nhà liên kế rộng 3,6m, sâu 9,8m cao 3 tầng -  LK/3,6mx9,8mx3T
Mẫu nhà liên kế rộng 4,3m, sâu 10,5m, cao 5 tầng-  LK/4,3mx10,5mx5T

Liên kết website