NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Khu vực nông thôn, miền núi

Mẫu nhà ở tự xây tại khu vực nông thôn tỉnh Quảng Nam-  NT/QN/6,9mx10m1,5T/M3
Mẫu nhà ở tự xây tại khu vực nông thôn tỉnh Quảng Nam-  NT/QN/6,5mx8,2m1T/M2

Mẫu nhà ở tự xây tại khu vực nông thôn tỉnh Quảng Nam NT/QN/10mx6,5m1T/M1

Một số mẫu nhà ở tự xây tại khu vực nông thôn tỉnh Đồng Tháp

Liên kết website