NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021

Phát triển bền vững

Ngày 12/5/2016, TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo công bố và kế hoạch triển khai Dự án “Thực hiện các sáng kiến khuyến khích làm nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo ở vùng đô thị tại Việt Nam” do Quỹ phát triển Bắc Âu tài trợ thông qua đơn vị tư vấn Vista Analysis.

Liên kết website