NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
VIDEO ALBUM: Công nghệ xây dựng mới

Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Haas Fertigbau (Đức)
 
Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Haas Fertigbau (Đức) Nguồn: Haas Haus in 3 Minuten   https://www.youtube.com/watch?v=ClSAcgX_56E

Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Finger Haus (Đức)
Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Finger Haus (Đức)
Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Haas Fertigbau (Đức)
Xây dựng nhà trong 20 giờ bằng công nghệ in 3D

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website