NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
VIDEO ALBUM: Công nghệ xây dựng mới

Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Finger Haus (Đức)
 
Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Finger Haus (Đức) Nguồn: So entsteht ein Finger Haus - Die Fertigung https://www.youtube.com/watch?v=uBZ9sJAGGnc

Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Finger Haus (Đức)
Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Haas Fertigbau (Đức)
Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Haas Fertigbau (Đức)
Xây dựng nhà trong 20 giờ bằng công nghệ in 3D

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website