NHÀ Ở XÃ HỘI VIỆT NAM - BỘ MÔN KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Ngày 26/09/2021
VIDEO ALBUM: Công nghệ xây dựng mới

Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Finger Haus (Đức)
 
Đoạn video cho thấy cách một ngôi nhà gia đình hoàn toàn được lắp ráp chỉ trong một ngày bằng các cấu kiến chế tạo sẵn của hãng Finger Haus (Đức). Nguồn: Wie ein FingerHaus entsteht - Musterhaus NEO Hannover https://www.youtube.com/watch?v=tutwYmIM6XU

Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Finger Haus (Đức)
Lắp ghép nhà ở từ cấu kiện chế tạo sẵn của hãng Haas Fertigbau (Đức)
Sản xuất cấu kiện xây dựng nhà ở lắp ghép của hãng Haas Fertigbau (Đức)
Xây dựng nhà trong 20 giờ bằng công nghệ in 3D

CÁC ALBUM KHÁC:

Liên kết website